20 kwietnia 2017

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Dnia 11 kwietnia br. odbyły się eliminacje okręgowe IV edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje Techniczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Laureaci eliminacji szkolnych dostarczyli na eliminacje okręgowe swoje prace i zaprezentowali je, a Komisja oceniająca prace zapoznała się z nimi.

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja w składzie: przewodniczący Sądu – prof. Jan Żurek (prorektor Politechniki Poznańskiej), Jolanta Kamzela-Czub (naczelnik Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu), Irena Pyszyńska-Królak (starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu), Aleksander Kowalewicz (pełnomocnik Prezydenta ds. kształcenia zawodowego), Henryk Krystkowiak (rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej), Zbigniew Ciupiński (przewodniczący Zarządu WKTiR w Poznaniu), Marcin Kępara (wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu), Kazimierz Krysiak (nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu).

Do eliminacji okręgowych zgłoszonych zostało:

  • 7 prac w grupie R – pomysł techniczny;
  • 2 prace w grupie U-uprawnienie softwarowo-techniczne;
  • 10 prac w grupie P – pomoc dydaktyczna;
  • 2 prace w grupie E – pomysł ekologiczny.

Łącznie zgłoszonych zostało 21 prac z 13 szkół ponadgimnazjalnych, w których wzięło udział 36 uczniów.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości została zorganizowana przez Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Elżbiety Leszczyńskiej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Załączniki