5 września 2017

Bezpłatna akcja edukacyjna „VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” – 29 września 2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnej akcji edukacyjnej „VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”. Akcja w tym roku odbędzie się 29 września 2017 r. pod hasłem: „Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Więcej informacji o akcji na stronie http://www.wmtday.org/pl.

4 września 2017

Projekt Fundacji DKMS #KOMÓRKOMANIA

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi realizacji projektu #KOMÓRKOMANIA, realizowanego przez Fundację DKMS. Celem ww. projektu, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jest m.in. ratowanie życia osób chorujących na nowotwory krwi oraz podkreślenie roli wolontariatu. Fundacja oferuje szkołom materiały edukacyjne (scenariusze zajęć lekcyjnych, prezentację, filmy instruktażowe), materiały promujące akcję (plakaty, ulotki, balony, flagi) oraz materiały potrzebne do przeprowadzenia rejestracji. […]

30 sierpnia 2017

Spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek – Dobra Szkoła. Start!

W związku z organizacją nowego roku szkolnego odbywały się konferencje dla dyrektorów wielkopolskich szkół i placówek w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie. Podczas tych spotkań były prezentowane podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa, priorytety Ministra Edukacji Narodowej, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, a także realizacja  działań na rzecz nauczycieli i dyrektorów, szczególnie w zakresie doskonalenia […]

30 sierpnia 2017

Wolne miejsca w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia

Rodzice Absolwenci gimnazjów województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty udostępnia informacje o wolnych miejscach w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia na terenie województwa wielkopolskiego według stanu na dzień 29 sierpnia 2017 r. Wykaz wolnych miejsc sporządzony został na podstawie danych przekazanych do Kuratorium Oświaty w Poznaniu przez dyrektorów ww. szkół. Informacja […]

28 sierpnia 2017

Informacja w sprawie ubezpieczeń szkolnych

W związku z otrzymanym raportem Rzecznika Finansowego pt. Ubezpieczenia szkolne przypominamy, iż w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej (NNW) jest dobrowolną umową zawieraną wyłącznie z woli rodziców i dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych […]

23 sierpnia 2017

Zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz osób niebędących nauczycielami – rok szkolny 2017/2018

Kuratorium Oświaty w Poznaniu uprzejmie informuje, że w sprawie wyrażania zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz osób niebędących nauczycielami zostały przyjęte następujące procedury: Procedura wyrażania zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska […]

23 sierpnia 2017

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Koninie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 sierpnia 2017 r. można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w Delegaturze w Koninie Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Koninie, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 3, w pokoju 222 w godzinach od 8.00 do 15.00. Jednocześnie informujemy, że […]

22 sierpnia 2017

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Kaliszu

Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 sierpnia 2017 r. można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w Delegaturze w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, w pokoju 242 w godzinach od 8.00 do 15.00. Jednocześnie informujemy, że zaświadczenie wydane przez komisję kwalifikacyjną […]