26 stycznia 2017

Zasady zgłaszania dobrych praktyk

Wielkopolski Kurator Oświaty kontynuuje w kolejnym szkolnym przedsięwzięcie Dobre praktyki w edukacji – dzielimy się doświadczeniami. Celem naszych działań jest: prezentowanie innowacji pedagogicznych, upowszechnianie propozycji nowatorskich rozwiązań edukacyjnych, promowanie osiągnięć organizacyjnych i metodycznych, wymiana doświadczeń. Dobre praktyki realizowane w Państwa szkołach/placówkach prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą elektroniczną na adres kancelaria@ko.poznan.pl. Najciekawsze praktyki będą […]

26 stycznia 2017

Informacje podstawowe dotyczące zgłaszania innowacji

Nowatorstwo pedagogiczne to nowe rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poszerzenie lub modyfikację realizowanych w szkole/placówce celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły. Współczesna szkoła powinna rozwijać kompetencje, które pomogą uczniom sprostać wyzwaniom rynku pracy i społeczeństwa wiedzy. Skuteczność całego systemu oświaty zależy od efektywności działania poszczególnych szkół. […]

26 stycznia 2017

Informacje podstawowe dotyczące pilotażu programowania

W obecnych czasach komputeryzacja ma ogromny wpływ na zmiany zachodzące w nauce i edukacji. Kształcenie tylko umiejętności korzystania z aplikacji komputerowych oraz komunikacji w sieci jest niewystarczające, ponieważ informatyka, a w szczególności programowanie mają zastosowanie we wszystkich obszarach naszego życia. Umiejętność programowania jest uważana za jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Rozwija logiczne i abstrakcyjne […]

26 stycznia 2017

Informacje w języku angielskim o uznawaniu uzyskanego za granicą wykształcenia – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w wersji anglojęzycznej w zakładce Recognition of foreign school certificates and diplomas in Poland zostały umieszczone informacje o aktualnym trybie, zasadach i procedurach uznawania wykształcenia uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty, wraz z tekstami przepisów w języku angielskim.

26 stycznia 2017

Posiedzenie komisji Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Dnia 25 stycznia br. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, poświęcone wdrażanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformie oświaty. Gośćmi spotkania byli: Wielkopolski Wicekurator Oświaty Zbigniew Talaga oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Elżbieta Smagała. Członkowie komisji mieli do przedstawicieli Kuratorium Oświaty […]

24 stycznia 2017

Kontakt

Informacja dla prasy: tel. 61 8541569, e-mail: mediainfo@ko.poznan.pl Kuratorium Oświaty w Poznaniu ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań tel. (61) 854 17 26, fax (61) 852 31 69 e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl Delegatura w Kaliszu ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz tel. +48 (62) 723 20 33, fax +48 (62) 723 20 33 wew. 9 e-mail: wkokal@ko.poznan.pl Delegatura w […]

21 stycznia 2017

Konferencja prasowa Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dnia 20 stycznia br. odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wicewojewody Wielkopolskiego pani Marleny Maląg, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani Elżbiety Leszczyńskiej, Wicekuratora Oświaty pana Krzysztofa Błaszczyka i Wicekuratora Oświaty pana Zbigniewa Talagi. Pani Marlena Maląg poinformowała zebranych, że celem reformy systemu szkolnictwa jest nowoczesność, bezpieczeństwo i szkoły przyjazne uczniom. Przedstawiła harmonogram wprowadzania reformy, aspekty finansowe […]