6 marca 2017

Spotkania z dyrektorami szkół – wdrożenie nowej podstawy programowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa wielkopolskiego Zapraszamy Państwa na cykl spotkań, których celem jest przygotowanie do wdrożenia nowej podstawy programowej od roku szkolnego 2017/2018. Adresatem spotkań są dyrektorzy szkół, którzy na mocy przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 1 września 2017 roku staną się dyrektorami ośmioletnich […]

6 marca 2017

Rekrutacja do XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży – 2017

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu. Jego celem od ponad 20 lat jest kształtowanie postaw obywatelskich, szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat także aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych. Każdego roku ogłaszany jest konkurs dla uczniów, w […]

5 marca 2017

Zostań wolontariuszem Akcji Żonkile

Już po raz piaty, 19 kwietnia, w rocznicę powstania w getcie warszawskim, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza do udziału w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. Na ulicach Warszawy wolontariusze będą rozdawać papierowe żonkile: kwiaty związane z Markiem Edelmanem, jednym z przywódców Żydowskiej Organizacji Bojowej. W każdą rocznicę powstania składał on pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych […]

5 marca 2017

Letnie stypendia dla nauczycieli na uniwersytecie katolickim w Louvain-la-Neuve

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza romanistów do przesyłania zgłoszeń na letnie stypendia na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve w Belgii. Bardzo prosimy o dokładne przeczytanie wszystkich informacji i załączników. Organizator: Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela Ambasada Belgii W Warszawie Forma: Międzynarodowe szkolenie doskonalące Adresaci: Czynni zawodowo nauczyciele języka francuskiego (ewentualnie osoby dopiero zaczynające pracę w zawodzie). Miejsce: Uniwersytet katolicki w Louvain-la-Neuve […]

3 marca 2017

Kierownictwo Kuratorium

Wielkopolski Kurator Oświaty – Elżbieta Leszczyńska sekretariat pok. 334 tel. (61) 854 16 61, fax (61) 852 27 13 e-mail: sekretariat.wko@ko.poznan.pl Wicekurator Oświaty – Krzysztof Błaszczyk sekretariat pok. 337 tel. (61) 854 16 58, fax (61) 852 31 69 e-mail: sekretariat.wk@ko.poznan.pl Wicekurator Oświaty – Zbigniew Talaga sekretariat pok. 337 tel. (61) 854 16 58, fax […]

3 marca 2017

Konferencja prasowa Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dnia 3 marca br. odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani Elżbiety Leszczyńskiej  z przedstawicielami lokalnych mediów na temat stanu prac nad wdrażaniem reformy oświaty w województwie wielkopolskim. W konferencji prasowej uczestniczyli Wicekuratorzy Oświaty –  dr Krzysztof Błaszczyk i dr Zbigniew Talaga oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – dr Krzysztof Wereszczyński. Przekazane […]

2 marca 2017

Wydziały w Poznaniu

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon 1. Elżbieta Leszczyńska kurator oświaty 333 (61) 8541 661 2. Aneta Gęsikiewicz-Nawrocka inspektor – sekretariat 334 (61) 8541 661 3. Krzysztof Błaszczyk wicekurator oświaty 335 (61) 8541 658 4. Zbigniew Talaga wicekurator oświaty 337 (61) 8541 658 5. Magdalena Maćkowiak inspektor – sekretariat 336 (61) 8541 658 6. […]

2 marca 2017

Prawo dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – wykłady

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami do wysłuchania wykładów proponowanych przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaplanowane na rok akademicki 2016/2017 wykłady będą odbywać się we wtorki w godzinach 17.00–19.00, w sali gamma Collegium Iuridicum Novum przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu. Szkoły zainteresowane udziałem w wykładach prosimy o […]