6 kwietnia 2017

Parada 3 Maja – Poznań

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza na paradę 3 Maja 2017 r. w Poznaniu, godz. 10.30.

Komitet Organizacyjny Parady 3 Maja, objętej  patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania,  zwraca się z uprzejmą prośbą do dyrektorów szkół o pomoc w zorganizowaniu Parady w bieżącym roku.

Prosimy o:

 • wystawienie szkolnego pocztu sztandarowego
 • wystawienie 10-15 osobowej reprezentacji szkoły na Paradę
 • zgłoszenie uczestników parady wg załączonego druku do 24 kwietnia 2017 r. – Zespół Szkół z Oddziałami  Integracyjnymi nr 3 – Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, e-mail: sekretariat@gm2.poznan.pl

Scenariusz uroczystości:

 • godzina 10.30 – Msza św. w Kościele Farnym – udział pocztów sztandarowych
 • godzina 10.50 – formowanie Parady 3-Maja na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania
 • godzina 11.20 – koniec  Mszy św.
 • godzina 11.35 – rozpoczęcie paradnego przemarszu trasą (ul. Świętosławska – Stary Rynek – ul. Paderewskiego – pl. Wolności)
 • godzina 12.00 – wystąpienie Prezydenta Miasta Poznania

Prosimy o przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat rangi uroczystości, zasad stosownego zachowania oraz stroju.

Informujemy, że każdy uczestnik otrzyma od organizatorów balonik w kolorze białym lub czerwonym, który posłuży do utworzenia, w trakcie przemarszu, instalacji imitującej flagę narodową.

Nauczycielom przypominamy o odpowiedzialności za powierzoną grupę w trakcie formowania parady, właściwego przemarszu i uroczystości na Placu Kolegiackim.

Komitet Organizacyjny Młodzieżowej Parady 3 Maja:

 1. Przemysław Foligowski – dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania
 2. Jarosław Biegała – starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji  Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 3. Katarzyna Sołtysiak – dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami  Integracyjnymi Nr 3
 4. Krzysztof Wójcik – dyrektor Poznańskiej Szkoły Chóralnej
 5. Jerzy Małecki – dyrektor Zespołu Szkół Łączności
 6. Andrzej Kaczmarek – dyrektor Zespołu Szkół Handlowych

Załączniki

Wzór zgłoszenia uczestników parady
Data: 2017-04-06, rozmiar: 29 KB