Wyniki etapu wojewódzkiego
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
organizowanych dla uczniów gimnazjów
- rok szkolny 2013/2014

Wybierz konkurs:

Status:
Aby obejrzeć wyniki konkursów wybierz z powyższej listy rozwijanej...
Nazwisko ucznia Imię ucznia Nazwa szkoły Miejscowość (poczta) Liczba zdobytych punktów Status