2 marca 2017

Wydziały w Poznaniu

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Elżbieta Leszczyńska kurator oświaty 333 (61) 8541 661
2. Aneta Gęsikiewicz-Nawrocka inspektor – sekretariat 334 (61) 8541 661
3. Krzysztof Błaszczyk wicekurator oświaty 335 (61) 8541 658
4. Zbigniew Talaga wicekurator oświaty 337 (61) 8541 658
5. Magdalena Maćkowiak inspektor – sekretariat 336 (61) 8541 658
6. Jerzy Licki stanowisko ds. obronnych 313 (61) 8541 672
7. Jerzy Licki pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 313 (61) 8541 672
8. Paweł Ludek stanowisko ds. służby bezpieczeństwa i higieny pracy 325 (61) 8541 391
9. Katarzyna Walczak stanowisko ds. kontroli zarządczej 325 (61) 8541 391
10. Klaudiusz Farulewski główny księgowy 331 (61) 8541 668
Zespół do spraw finansowo-księgowych
11. Dobromiła Kołacka specjalista 329 (61) 8541 388
12. Barbara Maciuszek inspektor 329 (61) 8541 388
13. Stanisława Pańczyszyn starszy specjalista 329 (61) 8541 388
Zespół do spraw inicjatyw obywatelskich i skarg
14. Danuta Hyżak starszy wizytator 318 (61) 8541 869
15. Bernadeta Polak starszy wizytator 318 (61) 8541 869
Zespół radców prawnych
16. Danuta Jachimska radca prawny 319 (61) 8541 579
17. Izabela Kaczmarek radca prawny 319 (61) 8541 579
18. Łukasz Nowak radca prawny 319 (61) 8541 579

 

Wydział Nadzoru Pedagogicznego:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Maria Jedlińska-Pyssa dyrektor 337 (61) 8541 775
2. Izabela Albrecht zastępca dyrektora 338a (61) 8541 775
3. Aleksandra Kuź zastępca dyrektora 338a (61) 8541 775
4. Mirosława Abreu-Diaz starszy wizytator 305 (61) 8541 915
5. Marzena Adamczyk-Pelcer starszy wizytator 315 (61) 8541 571
6. Kazimierz Baczyński starszy wizytator 33 (61) 8541 064
7. Bożena Chwaliszewska starszy wizytator 30a (61) 8541 065
8. Elżbieta Dobrochowska starszy wizytator 33 (61) 8541 064
9. Agnieszka Duszyńska starszy wizytator 22 (61) 8541 068
10. Agata Elbanowska wizytator 30a (61) 8541065
11. Sylwia Figaszewska inspektor – sekretariat 338 (61) 8541 775
12. Damian Hoffmann wizytator 315 (61) 8541 571
13. Marlena Leśniak wizytator 317 (61) 8541 998
14. Izabela Liebert-Jędroszkowiak starszy wizytator 225 (61) 8541 042
15. Justyna Kasprzak-Rzeźniczak wizytator 30b (61) 8541 063
16. Anna Kaźmierczak starszy inspektor 338 (61) 8541 072
17. Katarzyna Kujawa-Kruszewski starszy wizytator 225 (61) 8541 042
18. Beata Kumanowska starszy wizytator 23 (61) 8541 067
19. Adela Łabuzińska starszy wizytator 305 (61) 8541 915
20. Ewelina Majchrzak starszy wizytator 32 (61) 8541 069
21. Sława Mrożek starszy wizytator 33 (61) 8541 064
22. Arleta Nowak starszy wizytator 33 (61) 8541 064
23. Grażyna Pogonowska starszy wizytator 33 (61) 8541 064
24. Beata Przyszczypkowska starszy wizytator 22 (61) 8541 068
25. Hanna Rajcic-Mergler starszy wizytator 30b (61) 8541 063
26. Marta Rambuszek-Niedziela starszy wizytator 23 (61) 8541 067
27. Aldona Rożnowska starszy wizytator 30b (61) 8541 063
28. Iwona Rudzka starszy wizytator 30a (61) 8541 065
29. Irena Sierpowska-Glapiak starszy wizytator
30. Dorota Solińska-Siwek starszy wizytator 30b (61) 8541 063
31. Krzysztof Skrętny starszy wizytator 316 (61) 8541 316
32. Mirosława Synoradzka starszy wizytator 30a (61) 8541 065
33. Anetta Szurkowska starszy wizytator 32 (61) 8541 069
34. Dorota Śliwińska starszy wizytator 32 (61) 8541 069
35. Przemysław Wantuch starszy wizytator 23 (61) 8541 067
36. Wojciech Wasielewski starszy wizytator 224 (61) 8541 563
37. Brygida Wieczorek starszy wizytator 317 (61) 8541 998
38. Julitta Włodarczyk starszy wizytator 23 (61) 8541 067
39. Barbara Zatorska starszy wizytator 316 (61) 8541 622
40. Katarzyna Żodź-Kuźnia wizytator 30b (61) 8541 063

 

Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Elżbieta Smagała
dyrektor 322 (61) 8541 936
2. Agata Krzywania zastępca dyrektora 228 (61) 8541 573
3. Joanna Borowicz starszy wizytator 303 (61) 8541 575
4. Krystyna Brych-Rajman starszy wizytator 322 (61) 8541 936
5. Małgorzata Buchert starszy wizytator 224 (61) 8541 563
6. Ewa Cejza referent prawno-administracyjny 304 (61) 8541 345
7. Maria Janeczko-Janicka referent prawny 228 (61) 8541 573
8. Krzysztof Krajewski starszy wizytator 304 (61) 8541 345
9. Agnieszka Kruszyńska inspektor 302 (61) 8541 667
10. Zofia Nowak specjalista 226 (61) 8541 662
11. Bartosz Popiołek referent prawno-administracyjny 226 (61) 8541 662
12. Jakub Przybylski referent 227 (61) 8541 720
13. Mariusz Stróżewski starszy specjalista 303 (61) 8541 575
14. Alicja Rajewicz starszy wizytator 302 (61) 8541 667
15. Ewelina Wysocka specjalista – sekretariat 320 (61) 8541 936

 

Wydział Rozwoju Edukacji:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Małgorzata Wilczyńska-Grześ dyrektor 323 (61) 8541 328
2. Karolina Adamska starszy wizytator 312 (61) 8541 569
3. Jarosław Biegała starszy wizytator 312 (61) 8541 569
4. Anna Bzowska starszy wizytator 314 (61) 8541 665
5. Joanna Christop starszy wizytator 314 (61) 8541 560
6. Paulina Koralewska inspektor 311 (61) 8541 322
7. Małgorzata Nowek starszy inspektor 306 (61) 8541 679
8. Irena Pyszyńska-Królak starszy wizytator 306 (61) 8541 073
9. Ireneusz Rajman starszy wizytator 313 (61) 8541 627
10. Agnieszka Sobocka starszy informatyk 306 (61) 8541 679
11. Michał Urzędowski referent – sekretariat 324 (61) 8541 666
12. Katarzyna Wardzińska starszy wizytator 311 (61) 8541 322

 

Wydział Administracyjno-Finansowy:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Marcin Skręty dyrektor 340 (61) 8541 850
2. Natalia Ambroziak referent 327 (61) 8541 566
3. Tomasz Bączkiewicz referent 107C (61) 8541 377
4. Andrzej Beszterda kierowca NP-7 (61) 8541 614
5. Ewa Dembna specjalista 310 (61) 8541 559
6. Anna Filipiak inspektor 327 (61) 8541 566
7. Aneta Gęsikiewicz-Nawrocka inspektor 334 (61) 8541 661
8. Marzena Gronowska specjalista 310 (61) 8541 564
9. Przemysław Janiszewski specjalista 107C (61) 8541 377
10. Hanna Kalka inspektor 339 (61) 8541 850
11. Marcin Krajewski kierowca NP-7 (61) 8541 614
12. Edwarda Król starszy specjalista 107C (61) 8541 377
13. Magdalena Maćkowiak inspektor 336 (61) 8541 658
14. Robert Orzechowski starszy informatyk 327 (61) 8541 660
15. Mariola Robaszyńska starszy inspektor 310 (61) 8541 559
16. Beata Rokus-Stawińska specjalista 326 (61) 8541 562
17. Magdalena Świerkowska inspektor 339 (61) 8541 726
18. Mariusz Tyborski informatyk 327 (61) 8541 660
19. Małgorzata Wolińska inspektor 325 (61) 8541 391
20. Katarzyna Zarzyńska starszy specjalista 326 (61) 8541 572