23 marca 2017

Prawo dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – wykłady

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Roman Budzinowski serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami do wysłuchania wykładów proponowanych przez pracowników naukowych Wydziału.

Wykłady będą odbywać się we wtorki w godzinach 17.00–19.00, w sali gamma Collegium Iuridicum Novum przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

W roku akademickim 2016/2017 zaplanowano jeszcze trzy wykłady:

  • 28 marca 2017 r. Człowiek jako producent odpadów – jak wspierać ochronę środowiska (dr hab. Aneta Suchoń)
  • 4 kwietnia 2017 r. Moja ostatnia wola – czyli treść testamentu własnoręcznego (dr Małgorzata Łączkowska)
  • 16 maja 2017 r. Dlaczego prawo jest niezrozumiałe dla zwykłego człowieka? (dr Piotr F. Zwierzykowski)

Szkoły zainteresowane udziałem w wykładach prosimy o wypełnienie formularza on-line.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 61 829 3143, w sekretariacie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.