1 marca 2017

Wydawanie opinii w sprawie spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań ustalonych dla szkoły publicznej

Karta informacyjna szkoły niepublicznej  – załącznik nr 4 do wniosku.

Załączniki

Załącznik 3d
Data: 2017-03-01, rozmiar: 59 KB
Załącznik 3e
Data: 2017-03-01, rozmiar: 70 KB
Załącznik 3f
Data: 2017-03-01, rozmiar: 70 KB
Załącznik 3c
Data: 2017-03-01, rozmiar: 68 KB
Załącznik 3b
Data: 2017-03-01, rozmiar: 56 KB
Załącznik 3a
Data: 2017-03-01, rozmiar: 70 KB
Załącznik 2
Data: 2017-03-01, rozmiar: 32 KB
Załącznik 1
Data: 2017-03-01, rozmiar: 35 KB
Załączniki 3a-3i
Data: 2017-03-01, rozmiar: 233 KB
Załącznik 3i
Data: 2017-03-01, rozmiar: 43 KB
Załącznik 3g
Data: 2017-03-01, rozmiar: 62 KB
Załącznik 3h
Data: 2017-03-01, rozmiar: 43 KB
Wzór wniosku
Data: 2017-04-06, rozmiar: 44 KB