23 lutego 2017

Publikacja ogłoszeń o konkursie na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki

Informujemy, że jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość zamieszania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu informacji dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki.

Organy prowadzące powinny przesłać:

  • wniosek o zamieszczenie na stronie BIP informacji o ogłoszeniu konkursu sporządzony zgodnie z przyjętą procedurą
  • informację o ogłoszeniu konkursu podpisaną przez właściwy organ.

Dokumenty można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub przesłać na adres:
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań

Zadanie jest realizowane przez Wydział Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli. Ewentualne pytania w sprawie zamieszczania ogłoszenia konkursu na stronie BIP można kierować drogą elektroniczną na adres kancelaria@ko.poznan.pl lub telefonicznie 61 8541 936.

Załączniki