14 lipca 2017

Przerwa techniczna w działaniu aplikacji SIO2

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej

Centrum informatyczne Edukacji uprzejmie informuje, że na czas niezbędny do prawidłowego wykonania prac wdrożeniowych, zmodernizowany System Informacji Oświatowej zostanie wyłączony w dniu 14 lipca 2017r. o godzinie 15:00.
System zostanie ponownie włączony po poprawnym zakończeniu wdrożenia, co jest zaplanowane na dzień 24 lipca 2017 r.

Więcej informacji na stronie internetowej zmodernizowanego SIO.