14 czerwca 2017

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 20 kwietnia br. Wielkopolski Kurator Oświaty dr Krzysztof Błaszczyk uczestniczył w spotkaniu Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej, które odbyło się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Członkowie Rady brali udział w cyklu spotkań konsultacyjnych pod hasłem „Jakiej reprezentacji potrzebuje polska młodzież?”.  Do zadań Rady należy, m. in. wyrażanie opinii i przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w sprawach objętych działem administracji rządowej.  Minister Edukacji Narodowej z każdego województwa spośród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, powołuje 16 członków oraz ich zastępców.