3 lipca 2017

Konferencja prasowa Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dnia 22 czerwca br. pani Elżbieta Leszczyńska, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Wicekuratorzy Oświaty pan Krzysztof Błaszczyk i pan Zbigniew Talaga spotkali się z dziennikarzami wielkopolskich mediów.

Podczas konferencji dokonano podsumowania roku szkolnego 2016/2017 oraz stanu wdrażania reformy oświaty na terenie Wielkopolski. Dziennikarze uzyskali informacje na temat nowych podstaw programowych i szkoleń dla nauczycieli oraz dyrektorów w tym zakresie, ofert pracy dla nauczycieli, programów rządowych, wniosków z nadzoru pedagogicznego, szkolnictwa zawodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.