12 lipca 2017

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami dla nauczycieli na temat wprowadzania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Informacje zostały opracowane przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i są dostępne na stronie internetowej Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych.

Jednocześnie informujemy, że w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w województwie wielkopolskim zrealizowano szkolenia dotyczące warunków i sposobów realizacji podstawy programowej dla ponad 6000 nauczycieli, którzy po przeszkoleniu mogą pełnić funkcję koordynatora ds. wdrażania nowej podstawy programowej w przedszkolu/ szkole.