22 lutego 2017

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe