Kategoria: Zespół ds. wdrażania reformy edukacji

3 lutego 2017

Zespół ds. wdrażania reformy edukacji

www.reformaedukacji.men.gov.pl – specjalny serwis informacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej o zmianach w systemie edukacji. Na stronie internetowej „Dobrej Szkoły” znaleźć można najważniejsze informacje na temat reformy edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzącego szkołę. Znajdują się tam również informacje na temat bieżących wydarzeń dotyczących reformy, harmonogramu zmian oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Na terenie województwa wielkopolskiego na pytania związane z reformą edukacji można uzyskać odpowiedź drogą mailową bądź bezpośrednio telefonicznie. Kuratorium Oświaty w Poznaniu uruchomiło specjalny adres e-mail – reformaedukacji@ko.poznan.pl oraz infolinię pod numerem telefonu – (61) 8541 569.

Koordynator ds. wdrażania reformy oświaty – Wicekurator Oświaty Krzysztof Błaszczyk
Koordynator ds. wdrażania podstawy programowej – Wicekurator Oświaty Zbigniew Talaga

Informacji udzielają również wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu wspierający pracę szkół i placówek na danym terenie. W szczegółowych kwestiach, mogą się Państwo zwrócić do następujących osób.

Zadanie Imię i nazwisko Wydzial Telefon
opiniowanie sieci szkół Elżbieta Smagała Wydział Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli (61) 8541 578
kształcenie zawodowe Marzena Adamczyk-Pelcer
Krzysztof Skrętny
Wydział Nadzoru Pedagogicznego (61) 8541 571
(61) 8541 622
kształcenie ogólne Anetta Szurkowska
Aleksandra Kuź
Wydział Nadzoru Pedagogicznego (61) 8541 069
(61) 8541 063
kształcenie specjalne Joanna Borowicz Wydział Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli (61) 8541 835
problematyka szkół niepublicznych Agnieszka Duszyńska
Wojciech Wasielewski
Wydział Nadzoru Pedagogicznego (61) 8541 068
(61) 8541 064
problematyka szkół publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego Agnieszka Duszyńska
Wojciech Wasielewski
Wydział Nadzoru Pedagogicznego (61) 8541 068
(61) 8541 064
sprawy nauczycieli Agata Krzywania Wydział Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli (61) 8541 573

 

Załączniki