12 maja 2022

Szkolenie w ramach sektora Edukacja szkolna

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, Regionalny Punkt Informacyjny w Koninie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zapraszają do udziału w szkoleniu EDUKACJA SZKOLNA, AKCJA 1. w PROGRAMIE ERASMUS+

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji uprawnionych do udziału w programie Erasmus+, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w realizacji projektów edukacyjnych na szerszą skalę a  którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2022 w Akcji 1 w ramach sektora Edukacja szkolna.

Dwudniowe szkolenie odbędzie się w formule warsztatów. Uczestnicy będą mieli okazję wykonania praktycznych zadań obejmujących: analizę potrzeb, formułowanie celów, planowanie działań, określenie rezultatów projektu oraz zapewnienie trwałości projektu. Uczestnicy uzyskają niezbędne informacje o programie Erasmus+, Edukacja szkolna na temat przygotowania wniosku i realizacji projektów, mobilności uczniów oraz inicjatywy Europass.

Termin: 2-3 czerwca 2022 r. w godzinach 09:00-16:00.

Dla uczestników z odleglejszych lokalizacji przewidziane są miejsca noclegowe –  liczba miejsc jest ograniczona! Uczestnicy zakwalifikowani do udziału otrzymają potwierdzenie drogą mailową.

Zgłoszenia do udziału do 27 maja!

Link rejestracyjny: https://tiny.pl/96hc5

Program szkolenia