6 marca 2017

Rekrutacja do XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży – 2017

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu. Jego celem od ponad 20 lat jest kształtowanie postaw obywatelskich, szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat także aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych.

Każdego roku ogłaszany jest konkurs dla uczniów, w którym nagrodą jest udział w posiedzeniu SDiM odbywającym się tradycyjnie 1 czerwca, czyli w Międzynarodowym Dniu Dziecka. W tym roku odbędzie się już XXIII edycja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Na podstawie zrealizowanych projektów wyłonionych zostaje 460 najlepszych uczniów, którzy stają się później posłami Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Zanim uczestnicy i uczestniczki projektu zasiądą w ławach poselskich, wykonają zadanie rekrutacyjne, którego tytuł brzmi: „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”.

Organizatorem XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a w gronie współorganizatorów znajdują się: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji zadania tematycznego oraz rejestracji zespołów szkolnych w procesie rekrutacji oraz przebiegu sesji plenarnej publikowane będą na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja trwa do 11 kwietnia 2017 r.

Informacji udziela: Karolina Adamska, starszy wizytator, tel. 61 8541 569.