21 lutego 2017

Ważne Lekcje – zagrożenia współczesności

Projekt Ważne Lekcje – informacyjno-edukacyjny serwis, którego główną ideą jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach oświatowych.

Projekt skierowany jest do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy w jednym miejscu znajdą wskazówki, jak radzić sobie z zagrożeniami współczesności: cyberprzemocą, agresją i narkotykami oraz jak prowadzić zdrowy tryb życia dzięki aktywności fizycznej i zrównoważonej diecie.

Projekt został zrealizowany w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.