5 czerwca 2017

Cybernauci – bądź bezpieczny w sieci

Fundacja Nowoczesna Polska w polskich szkołach realizuje bezpłatne warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu, cyberprzestrzeni i reagowania na zagrożenia w ramach projektu „Cybernauci – bądź bezpieczny w sieci”. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Poza kompleksowymi warsztatami obejmującymi wszystkie grupy społeczności szkolnej, fundacja oferuje także komplet bezpłatnych materiałów edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu i reagowania na zagrożenia, przeznaczonych zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, rodziców i opiekunów. Ponadto udostępnia katalog zasobów edukacyjnych, organizuje trzy edycje Konkursu Cybernautów oraz inspiruje inne szkoły do działania poprzez prowadzenie bazy Dobrych Praktyk. Dzięki udostępnionym zasobom edukacyjnym, szkoły mogą samodzielnie i niezależnie od zewnętrznych instytucji czy projektów, wdrażać temat cyberbezpieczeństwa i edukacji medialnej w swoich placówkach.

Wszystkie zasoby edukacyjne dostępne są na stronie projektu: www.cybernauci.edu.pl.

Załączniki

Program Cybernauci - bądź bezpieczny w sieci
Data: 2017-06-05, rozmiar: 275 KB