17 marca 2020

Zestawy zadań powtórkowych dla ósmoklasistów – CKE

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się zestawy zadań, które można wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty.