24 kwietnia 2020

Komunikat dyrektora CKE z 24 kwietnia 2020 w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i maturalnego w 2020

Załączniki

Harmonogram egzaminów
Data: 2020-04-24, rozmiar: 905 KB