27 września 2017

Regulaminy konkursów przedmiotowych

Zarządzeniem nr 110.1.1290.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2017 r. zatwierdza się regulaminy konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2017/2018.

Regulaminy konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych:

Regulaminy konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów:

Załączniki do regulaminów:

Załączniki