4 lipca 2018

Informacja dotycząca konkursów przedmiotowych dla szkoły podstawowej i gimnazjum, oddziałów gimnazjalnych – rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji konkursów przedmiotowych w kolejnym roku szkolnym uprzejmie informuję, iż na terenie województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2018/2019 planowane jest przeprowadzenie konkursów przedmiotowych z następujących przedmiotów: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański.

Konkursy adresowane będą  zarówno do uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych, zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla tych szkół.

W terminie późniejszym na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu opublikowane zostaną dalsze informacje, tj. zakres, proponowana literatura dodatkowa, harmonogram, regulaminy.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r., Nr 13, poz.125 ze zm.) konkursy przedmiotowe to konkursy obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu. Zgodnie z § 4. pkt 3 ww. rozporządzenia, kurator oświaty do 30 września przekazuje do szkół regulaminy poszczególnych konkursów.

Załączniki

Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Data: 2018-09-11, rozmiar: 188 KB