28 września 2018

Regulaminy konkursów przedmiotowych

Zarządzeniem nr 110.1.1330.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2018 r. zatwierdza się regulaminy konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Regulaminy konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych:

 

Regulaminy konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów:

 

Załączniki do regulaminów: