17 stycznia 2019

Miejsca etapów wojewódzkich

Przypominamy, że uczeń przystępujący do poszczególnych etapów konkursu zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.