30 sierpnia 2019

Informacja dotycząca konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych – rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że na terenie województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2019/2020 planowane jest przeprowadzenie konkursów przedmiotowych z następujących przedmiotów:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język niemiecki,
 • język polski,
 • matematyka.

W terminie późniejszym na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu opublikowane zostaną dalsze informacje, tj. zakres, proponowana literatura dodatkowa, harmonogram, regulaminy.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r., Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) konkursy przedmiotowe to konkursy obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu.

Zgodnie z § 4. pkt 3 ww. rozporządzenia, kurator oświaty do 30 września przekazuje do szkół regulaminy poszczególnych konkursów.

Załączniki