30 września 2019

Regulaminy konkursów przedmiotowych

Zarządzeniem nr 110.1.1136.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2019 r. zatwierdza się regulaminy konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2019/2020.

Regulaminy konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych:

 

Załączniki do regulaminów: