27 września 2019

Terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół podstawowych
województwa wielkopolskiego

Dyrektor zgłasza szkołę do udziału w konkursie przedmiotowym poprzez wypełnienie formularza on-line. Adres dostępu do formularza zostanie wysłany na adresy e-mailowe szkół podstawowych województwa wielkopolskiego 30 września 2019 r.

Zgłoszenia należy dokonać do 4 października 2019 r.

W załączeniu przekazujemy Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych z prośbą o uwzględnienie terminów poszczególnych stopni w planowaniu innych przedsięwzięć.

Przypominamy, że zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125 z późn. zm.) konkursy przedmiotowe to konkursy obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu.

Załączniki