27 marca 2020

Zmiany w organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zmian w organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Na podstawie § 11 d ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 493 i 530) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje uczestnikom konkursów następujące informacje:

Wprowadzone zostały zmiany w regulaminach następujących Wojewódzkich konkursów  przedmiotowych:

  1. Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
  2. Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
  3. Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
  4. Wojewódzkiego Konkursu Języka Hiszpańskiego
  5. Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

Zmiany dotyczą w szczególności:

  • liczby stopni konkursu z 3 na 2 – zrezygnowano ze stopnia wojewódzkiego,
  • warunków uzyskania tytułu laureata konkursu – laureatami zostają uczestnicy stopnia rejonowego, którzy zakwalifikowali się do stopnia wojewódzkiego, czyli uzyskali minimum 42 punkty na 50 możliwych.

Dodatkowych informacji udzielają Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursowych (dane kontaktowe zawarte w regulaminach konkursowych § 3)  oraz:

wizytator Rafał Renz
Wojewódzki Koordynator Konkursów
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 057 e-mail konkursy@ko.poznan.pl

Obowiązujące Regulaminy konkursów przedmiotowych: