3 kwietnia 2020

Wykaz laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – rok szkolny 2019/2020

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna:

  • art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019, poz. 1148), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 Nr 13, poz. 125, ze zm.)
  • § 11 d ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 493 i 530)

Informuję, że Wojewódzkie Komisje Konkursowe zakończyły organizację Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020. Jednocześnie w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z przykrością informuję, że w tym roku nie odbędzie się uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w województwie wielkopolskim.

Przekazuję wyrazy wdzięczności za profesjonalne dostosowanie się do zmieniających się warunków, w których przyszło przeprowadzać poszczególne stopnie konkursów z zachowaniem priorytetowego w takich momentach dobra dziecka.

Wszystkim uczestnikom – uczniom szkół podstawowych województwa wielkopolskiego, dziękuję za udział
w 11 konkursach, a dyrektorom szkół, nauczycielom oraz rodzicom i opiekunom za przygotowanie i opiekę.

Laureatom i finalistom gratuluję sukcesu osiągnięcia najlepszych wyników.

Informuję, że zaświadczenia zostaną wysłane Pocztą Polską do szkół, w których uczą się finaliści i laureaci.  W przypadku, gdy dokumenty nie dotrą do szkoły do dnia 16 kwietnia br. dyrektor szkoły proszony jest o kontakt emailowy z Wojewódzkim Koordynatorem Konkursów.

Dyrektor szkoły powiadomi finalistę lub laureata o terminie i sposobie odebrania zaświadczenia.

Dodatkowych informacji udzielają Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursowych (dane kontaktowe zawarte w regulaminach konkursowych § 3) oraz:

wizytator Rafał Renz
Wojewódzki Koordynator Konkursów
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 057, e-mail konkursy@ko.poznan.pl

Załączniki