5 maja 2020

Zakresy wymagań wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2020/2021

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wymagań stawianych uczestnikom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

W związku z Zarządzeniem nr 110.1.16.2020 z dnia 4 maja 2020 r. dotyczącym organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości obszary wymaganej wiedzy, zakresy oczekiwanych umiejętności oraz wykazy literatury pomocnej w przygotowaniu się do udziału w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych.

Regulaminy konkursów zostaną ogłoszone w terminie późniejszym. Tak wczesne opublikowanie wymagań ma pomóc w podjęciu świadomej decyzji o udziale w konkursie i wydłużyć czas potrzebny na jej podjęcie i przygotowanie się. Załączone opracowania, w miarę upływającego czasu, mogą być aktualizowane i uzupełniane do 31 sierpnia 2020 r.  Dlatego też zaleca się śledzenie informacji o aktualizacjach zakresów wymagań ogłaszanych na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Rodzice i uczniowie/Konkursy, olimpiady, projekty/Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

 

Zakresy wymagań konkursów przedmiotowych:

 1. Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego [docx]
 2. Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego [docx]
 3. Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego [docx]
 4. Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego [docx]
 5. Wojewódzkiego Konkursu Historycznego [docx]
 6. Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego [docx]
 7. Wojewódzkiego Konkursu Języka Hiszpańskiego [docx]
 8. Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego [docx]
 9. Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego [docx]
 10. Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego [docx]
 11. Wojewódzkiego Konkursu Wychowania Fizycznego [docx]

 

Dodatkowych informacji udzielają Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursowych:

 lp Symbol Przedmiot Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej nr telefonu adres e-mail
1. WKB Biologia Karolina Sokołowska 607 783054 sokolowska14@gmail.com
2. WKCh Chemia Anna Foltyńska 61 8522464 A.Foltynska@lelewel.poznan.pl
3. WKF Fizyka Barbara Kochner 61 8542753 Barbara.Kochner@zsb1.poznan.pl
4. WKG Geografia Piotr Kusz 502 965206 p.p.kusz@gmail.com
5. WKH Historia Anita Plumińska-Mieloch 61 8102838, 691 706157 Anita.Mieloch@gmail.com
6. WKJA Język angielski Katarzyna Timmler-Ignaszak 61 8524622 Timlo@op.pl
7. WKJH Język hiszpański Anna Zimnowodzka 61 2223729, 513 150525 AZimnowodzka@go2.pl
8. WKJN Język niemiecki Ksenia Herbst Buchwald 61 8584776, 530 716629  Ksenia.Herbst@odnpoznan.pl
9. WKJP Język polski Magdalena Kalemba-Borowczak 694 633081 doradca.Kalemba-Borowczak@odn.poznan.pl
10. WKM Matematyka Roma Mazurek 606 768071 R.Mazu@wp.pl
11. WKWF Wychowanie fizyczne Michał Bronikowski 61 8355200 Bronikowski@awf.poznan.pl

 

Wojewódzki Koordynator Konkursów
wizytator Rafał Renz
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 057, email konkursy@ko.poznan.pl

 

Załączniki