30 września 2020

Regulaminy wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2020/2021

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

W związku z Zarządzeniem nr 110.1.16.2020 z dnia 4 maja 2020 r. dotyczącym organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości regulaminy poszczególnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Organizacja konkursów przedmiotowych uwzględnia warianty funkcjonowania szkół w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia COVID-19 na danym terenie. Każdy z jedenastu regulaminów dostosowany jest do specyfiki danego przedmiotu, jak i założeń autorskich twórców materiałów konkursowych. Ze względu na panujące zagrożenie epidemiczne tegoroczne konkursy przedmiotowe będą przebiegać w innej formule niż w latach poprzednich. Dlatego też zaleca się wnikliwe zapoznanie się z ich treścią przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu szkoły do konkursu.

Wszystkie dalsze informacje o organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021 ogłaszane są na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Rodzice i uczniowie/Konkursy, olimpiady, projekty/Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz za pośrednictwem platformy konkursowej wkp.moodle.org.pl.


Zmienione Regulaminy konkursów przedmiotowych (zmiana jest konsekwencją przesunięcia terminu ferii zimowych w drodze Rozporządzenia MEiN z 27 listopada 2020 r., D.U. 2020, poz. 2111):

 1. Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego [pdf]
 2. Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego [pdf]
 3. Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego [pdf]
 4. Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego [pdf]
 5. Wojewódzkiego Konkursu Historycznego [pdf]
 6. Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego [pdf]
 7. Wojewódzkiego Konkursu Języka Hiszpańskiego [pdf]
 8. Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego [pdf]
 9. Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego [pdf]
 10. Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego [pdf]
 11. Wojewódzkiego Konkursu Wychowania Fizycznego [pdf]

 

Załączniki do regulaminów:

 

Dodatkowych informacji udzielają Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz
Wojewódzki Koordynator Konkursów
wizytator Rafał Renz
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 057, email konkursy@ko.poznan.pl