30 listopada 2020

Zmieniony terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2020/2021

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie dostosowania harmonogramu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021 w związku ze zmianą terminu ferii zimowych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEiN z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie z 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2111)

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości dostosowany do niego harmonogram Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w Wielkopolsce zawierający przesunięte terminy poszczególnych stopni konkursu.

Jednocześnie informujemy, że wykazy uczestników zakwalifikowanych do stopni rejonowych w poszczególnych konkursach po ostatecznej weryfikacji zostały zamieszczone na platformie konkursowej i są dostępne po zalogowaniu się na wkp.moodle.org.pl.

Przed przystąpieniem do testów konkursowych na stopniu rejonowym należy szczegółowo przypomnieć sobie zapisy umieszczone w rozdziale 3 regulaminów poszczególnych przedmiotów, które określają m.in. zadania Dyrektorów szkół, jak i powołanych przez nich Rejonowych Komisji Konkursowych.

Regulaminy konkursów zostały ogłoszone 30 września 2020 r. Godziny rozpoczęcia poszczególnych stopni konkursów są podane w załączonym harmonogramie.

Zaleca się dalsze śledzenie informacji o organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021 ogłaszanych na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Rodzice i uczniowie/Konkursy, olimpiady, projekty/Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz na platformie konkursowej.

Dodatkowych informacji, ponad te zawarte w regulaminach konkursów i komunikatach, udzielają Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursowych:
oraz
Wojewódzki Koordynator Konkursów
wizytator Rafał Renz
Wydział Rozwoju Edukacji
nr tel. 780 386 057 (+sms, +Whatsapp)
adres e-mail konkursy@ko.poznan.pl

Załączniki