12 stycznia 2021

Komunikat dotyczący przeprowadzenia stopnia rejonowego

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczestnicy.

Gratulujemy zakwalifikowania się do stopni rejonowych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2020/2021!

Zgodnie z regulaminami konkursów miejscem przeprowadzenia stopnia rejonowego Wojewódzkiego Konkursu z danego przedmiotu jest szkoła, w której uczestnicy stopnia szkolnego (uczniowie tej szkoły) zakwalifikowali się do stopnia rejonowego. Zadania dyrektora i komisji konkursowych w tym względzie są opisane w regulaminach konkursów w rozdziale „Stopień rejonowy”.

Komisja konkursowa zapisując na platformie konkursowej uczestników wygenerowała im indywidualne dane do logowania na cały czas trwania konkursu – wszystkie stopnie. Dane te przekazane uczestnikowi przed konkursem są cały czas aktywne. Otrzymane przed stopniem szkolnym dane dostępowe uczestnik wykorzystuje nie tylko do logowania się w celu przystąpienia do kolejnego testu, ale także w celu pobrania informacji, które tam się mogą pojawiać w zakładce „Ważne informacje”. Dodatkowo przez 8 dni roboczych po zakończeniu danego stopnia konkursu uczestnik ma podgląd rozwiązanego przez siebie testu internetowego. Także Komisja Konkursowa i Dyrektor dysponują dostępem do platformy za pomocą własnych danych dostępowych z przypisanymi im uprawnieniami.

Komplet materiałów konkursowych, zgodnie z zapisami w § 38 ust. 3 regulaminu konkursu, zostaje udostępniony dyrektorowi szkoły już w przeddzień danego konkursu. Dyrektor, po zalogowaniu się na swoje konto konkursowe na platformie pobiera pliki umieszczone w zakładce „Materiały konkursowe”. Materiały objęte klauzulą tajności są dostępne tylko poprzez profil dyrektora szkoły – komisja konkursowa nie ma dostępu do tych materiałów.

Uczestnicy po zalogowaniu się na swoje konta konkursowe, jeszcze przed terminem konkursu ujrzą szczegółowe informacje dotyczące testu stopnia rejonowego. Jednakże możliwość przystąpienia do niego będzie możliwa dopiero o dokładnej godzinie rozpoczęcia konkursu z danego przedmiotu (uwaga, te godziny są różne).

W wypadku, gdy uczestnik stopnia rejonowego zakwalifikuje się do stopnia wojewódzkiego, to należy postąpić zgodnie § 39 ust 9 regulaminu konkursu, czyli wysłać bezzwłocznie wskazane tam dokumenty dotyczące tylko uczestników zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej we wskazany w regulaminie sposób i elektronicznie do wiadomości koordynacji konkursów.

 

Zestawienie terminów i czasu trwania poszczególnych stopni rejonowych

Symbol konkursu Termin stopnia rejonowego Czas trwania stopnia rejonowego
WKB 18-I-21 poniedziałek 12ºº 90 minut
WKCh 19-I-21 wtorek 12ºº 100 minut
WKF 20-I-21 środa 14ºº 90 minut
WKG 21-I-21 czwartek 14ºº 60 minut
WKH 22-I-21 piątek 14ºº 90 minut
WKJA 25-I-21 poniedziałek 14ºº 60 minut
WKJH 26-I-21 wtorek 14ºº 60 minut
WKJN 27-I-21 środa 14ºº 60 minut (TD) / 70 minut (TI)
WKJP 28-I-21 czwartek 14ºº 90 minut
WKM 29-I-21 piątek 13ºº 90 minut
WKWF 1-II-21 poniedziałek 12ºº 30 + ≈

Dodatkowych informacji udzielają Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursowych
oraz
Wojewódzki Koordynator Konkursów
wizytator Rafał Renz
Wydział Rozwoju Edukacji
780 386 057 email: konkursy@ko.poznan.pl