10 stycznia 2022

Komunikat dotyczący przeprowadzenia stopnia rejonowego

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczestnicy.

Gratulujemy zakwalifikowania się do stopni rejonowych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2021/2022!

Zgodnie z regulaminami konkursów miejscem przeprowadzenia stopnia rejonowego Wojewódzkiego Konkursu z danego przedmiotu jest szkoła, w której uczestnicy stopnia szkolnego (uczniowie tej szkoły) zakwalifikowali się do stopnia rejonowego. Zadania dyrektora i komisji konkursowych w tym względzie są opisane w regulaminach konkursów w rozdziale 3 „Stopień rejonowy”.

Komisja konkursowa zapisując na platformie konkursowej uczestników wygenerowała im indywidualne dane do logowania na cały czas trwania konkursu – wszystkie stopnie. Dane te przekazane uczestnikowi przed konkursem są cały czas aktywne. Otrzymane przed stopniem szkolnym dane dostępowe uczestnik wykorzystuje nie tylko do logowania się w celu przystąpienia do kolejnego testu, ale także w celu pobrania informacji, które tam się mogą pojawiać w zakładce „Ważne informacje”. Dodatkowo po zakończeniu danego stopnia konkursu uczestnik ma podgląd rozwiązanego przez siebie testu internetowego. Także Komisja Konkursowa i Dyrektor dysponują dostępem do platformy za pomocą własnych danych dostępowych z przypisanymi im uprawnieniami.

Test konkursowy, zgodnie z zapisami w § 37 ust. 3 regulaminu konkursu, zostaje udostępniony dyrektorowi szkoły już w przeddzień danego konkursu; kryteria/zasady oceniania – od razu po zakończeniu konkursu. Dyrektor, po zalogowaniu się na swoje konto konkursowe na platformie pobiera pliki umieszczone w zakładce „Materiały konkursowe”. Materiały objęte klauzulą tajności są dostępne tylko poprzez profil dyrektora szkoły – komisja konkursowa nie ma dostępu do tych materiałów.

Uczestnicy po zalogowaniu się na swoje konta konkursowe, jeszcze przed terminem konkursu ujrzą szczegółowe informacje dotyczące testu stopnia rejonowego. Jednakże możliwość przystąpienia do niego będzie możliwa dopiero o dokładnej godzinie rozpoczęcia konkursu z danego przedmiotu (uwaga, te godziny są różne).

W wypadku, gdy uczestnik stopnia rejonowego zakwalifikuje się do stopnia wojewódzkiego, to należy postąpić zgodnie § 38 ust 9 regulaminu konkursu, czyli wysłać bezzwłocznie wskazane tam dokumenty dotyczące tylko uczestników zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej we wskazany w regulaminie sposób i zamieścić skan protokołu na platformie konkursowej w specjalnie przygotowanym do tego miejscu.

 

Zestawienie terminów i czasu trwania poszczególnych stopni rejonowych

Symbol konkursu Termin stopnia rejonowego Czas trwania stopnia rejonowego
WKB 7-II-22 poniedziałek 12ºº 90 minut
WKCh 8-II-22 wtorek 12ºº 90 minut
WKF 9-II-22 środa 12ºº 90 minut
WKG 10-I-22 poniedziałek 14ºº 90 minut
WKH 11-I-22 wtorek 14ºº 90 minut
WKJA 12-I-22 środa 14ºº 60 minut
WKJH 13-I-22 czwartek 14ºº 60 minut
WKJN 14-I-22 piątek 14ºº 60 minut
WKJP 1-II-22 wtorek 14ºº 90 minut
WKM 2-II-22 środa 13ºº 90 minut
WKWF 3-II-22 czwartek 12ºº 30 + ≈
pilotaż – muzyka 10-II-22 czwartek 12ºº

Dodatkowych informacji udzielają Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz
Wojewódzki Koordynator Konkursów
Rafał Renz
Wydział Rozwoju Edukacji
tel.+sms+Whatsapp+Signal +48 780 386 057
adres e-mail konkursy@ko.poznan.pl
DC: Koordynator Konkursów KO Poznań#7068

a także

inspektor Sylwia Chruścińska
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 089
adres e-mail: S.Chruscinska@ko.poznan.pl

inspektor Izabela Szmigiero
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 124
adres e-mail: I.Szmigiero@ko.poznan.pl