Kategoria: Olimpiady

16 października 2019

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej – „Kino to (też) biznes”

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w Warszawie organizuje IV edycję olimpiady dla uczniów szkół ponadpodstawowych, której tematem przewodnim jest „Kino to (też) biznes”. Olimpiada służy przywracanie należnego miejsca wartościom humanistycznym i kulturze ojczystej w nauczaniu szkolnym.

Jej celem jest poszerzenie interdyscyplinarnych kompetencji uczniów w zakresie wiedzy o filmie i nauki o komunikacji społecznej w aspekcie praktycznym. Promuje i doskonali umiejętność świadomego odbioru, rozwija i pogłębia aktywne współuczestnictwo w kulturze. W trakcie olimpiady wiedza i umiejętności uczniów sprawdzane są w taki sposób, aby pobudzić twórcze myślenie oraz kształtować umiejętność samodzielnej pracy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 października 2019.

W załączeniu szczegóły: http://www.fn.org.pl/pl/page/449/olimpiada-wiedzy-o-filmie-i-komunikacji-spolecznej.html

14 października 2019

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”

Szanowni Państwo,

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Parlamentu Europejskiego jest organizatorem 15 edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”.

Każdy z finalistów uda się z wizytą studyjną do Brukseli, by zobaczyć „od kuchni” jak działają instytucje Unii Europejskiej. Natomiast najlepszy finalista uda się na miesięczny płatny staż do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie Janusza Lewandowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego. Na laureatów czekają także liczne cenne nagrody rzeczowe.

Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” na mocy Uchwały nr 379 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunkach:

  • europeistyka;
  • europeistyka – integracja europejska;
  • kulturoznawstwo – wiedza o kulturze;
  • European Politics and Economics.

Szkoły zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu do maila) na adres:   kontakt@gwiezdnykrag.pl do  20 października 2019 roku.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji Olimpiady:  http://gwiezdnykrag.pl/

9 października 2019

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szanowni Państwo Nauczyciele Poloniści

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w tym roku po raz pierwszy odbędzie się Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych, której inicjatorem i organizatorem jest Instytut Badan Literackich w Warszawie, działający w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Więcej szczegółów w załącznikach i na stronach internetowych.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie Olimpiady: http://olijpsp.pl/ oraz Komitetu Okręgowego http://jerzykan-olijp.home.amu.edu.pl/

Załączniki

1 października 2019

Olimpiada Wiedzy o rodzinie

Szanowni Państwo,

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmiński-Mazurskiego w Olsztynie organizuje 4 edycję Olimpiady pod hasłem „W rodzinie siła”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem, regulaminem, programem Olimpiady, które znajdują się na naszej stronie internetowej Uniwersytetu.

12 września 2019

Olimpiada Statystyczna – rok szkolny 2019/2020

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału w IV edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2019/2020. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Olimpiady.