Kategoria: Olimpiady

1 lutego 2018

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Olimpiada z Wiedzy o Biznesie i Innowacjach jest organizowana, dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i skierowana jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Olimpiada przebiega w oparciu o następujące etapy: szkolny, okręgowy (wojewódzki), finał (ogólnopolski).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Olimpiady.

22 listopada 2017

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową jest organizowana, dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i skierowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych tj.

  • liceów ogólnokształcących,
  • branżowych szkół I stopnia,
  • techników,
  • szkół policealnych.

Olimpiada przebiega w trzech etapach: dwa pierwsze przebiegają drogą internetową, natomiast finał odbywa się corocznie w kwietniu w Warszawie. Uczestniczy w nim 16 Finalistów z całej Polski.

Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych: Stowarzyszenia oraz Olimpiady.

17 listopada 2017

Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w drugiej edycji Olimpiady Statystycznej 2017/2018. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych.

Olimpiada została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

5 lutego 2017

Wykaz olimpiad