Kategoria: Olimpiady

22 października 2020

Olimpiada Wiedzy o Mózgu

Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne PTNk i V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie oraz Zakład Neurokognitywistyki Stosowanej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie po raz trzeci zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mózgu.

Podobnie jak w roku poprzednim, zgodnie z uchwałą Senatu PUM, dwóch Laureatów Olimpiady uzyska prawo do studiowania na wszystkich kierunkach w PUM z pominięciem procedury rekrutacyjnej.

Kalendarz i warunki zmagań olimpijskich:
I stopień szkolny (w szkołach macierzystych lub domu ucznia) – 11 grudnia 2020, godzina 10.00 (piątek) Test do rozwiązania na ekranie komputera po zalogowaniu się uczestnika.
II stopień – okręgowy (w ustalonych okręgach ale przeprowadzany w szkołach macierzystych lub domu ucznia) – 5 marca 2021, godzina 10.00 (piątek) Test do rozwiązania na ekranie komputera po zalogowaniu się uczestnika.
III stopień centralny – finałowy (Aula Główna PUM w Szczecinie) składający się z dwóch etapów, pisemnego – rozwiązanie testu i ustnego – odpowiedzi na pytania problemowe – odbędzie się 17 kwietnia 2021, godzina 9.00 (sobota)

Więcej informacji

9 października 2020

Olimpiada CyberSkiller Challenge Poland

CyberSkiller, spółka spin-out Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – „CyberSkiller Challenge Poland”. Główną ideą konkursu jest zwiększenie świadomości uczniów w tej dziedzinie a w związku z tym i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Celem konkursu jest szerzenie umiejętności i praktycznej wiedzy o cyberbezpieczeństwie, oraz obudzenie w uczniach pasji, otworzenie możliwości kariery zawodowej i wyłonienie największych polskich talentów w tej dziedzinie. Konkurs odbędzie się w 3 etapach, z czego dwa pierwsze odbędą się zdalnie, a etap 3 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Więcej informacji na www.cscs.pl

27 września 2020

Olimpiada Artystyczna

Szanowni Państwo,

wraz z nowym rokiem szkolnym ruszyła kolejna edycja Olimpiady Artystycznej – konkursu finansowanego z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Olimpiada Artystyczna to ogólnopolski trójstopniowy konkurs adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy wybierają jedną z dwóch sekcji: historii sztuki lub historii muzyki. Zdobycie tytułu laureata lub finalisty zwalnia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki i uprawnia do licznych ulg w postępowaniach kwalifikacyjnych na studia wyższe. Niezależnie od wyników konkursu Olimpiada Artystyczna to bardzo wzbogacające doświadczenie dla wszystkich jej uczestników, okazja do poszerzenia wiedzy i możliwość poznania wybitnych przedstawicieli świata nauki.

Dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej pokrywamy wszystkie koszty uczestników związane z dotarciem na etap okręgowy i centralny. Zwracamy koszty podróży, zapewniamy noclegi i wyżywienie. Zatem każdy, kto interesuje się sztuką lub muzyką i chciałby sprawdzić swoje siły, bez przeszkód może wziąć udział w Olimpiadzie.

Wszystkie informacje dotyczące 44. edycji Olimpiady Artystycznej umieszczone są na stronie: www.olimpiada-artystyczna.pl. 

24 września 2020

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Szanowni Państwo

informujemy, że Instytut Wymiaru Sprawiedliwości jest organizatorem Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości to innowacyjna, ogólnopolska olimpiada interdyscyplinarna skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Interesująca tematyka zagadnień, forma ich przedstawienia oraz różnorodność zadań z całą pewnością zachęci uczestników do samodzielnego myślenia i praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi, proponujemy nowoczesny charakter przeprowadzenia każdego z trzech etapów. Więcej informacji o formie Olimpiady znajduje się na stronie internetowej.

Dla trojga Laureatów przewidziane są nagrody finansowe w łącznej wysokości 12 000 złotych (odpowiednio 5 000 złotych za I miejsce, 4 000 złotych za II miejsce, 3 000 złotych za III miejsce). Ponadto Organizator przewiduje możliwość przyznania nagród wyróżniających.

Udział w olimpiadzie jest całkowicie darmowy, zarówno dla szkół jak i uczestników. Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem www.iws.gov.pl/olimpiada/