21 września 2021

Ogólnopolska Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Organizatorem Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Fundacja została założona w 2000 r. przez pięć publicznych uczelni ekonomicznych (Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu). Od 2005 r. Fundacja jest organizatorem jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju – Olimpiady Przedsiębiorczości, a od 2008 r. prowadzi dwa ogólnopolskie projekty edukacyjne – Akademię Młodego Ekonomisty oraz Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy.

Celem tych projektów jest popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży. Fundacja podejmuje także szereg działań służących doskonaleniu jakości kształcenia oraz propagowaniu i wspieraniu najlepszych praktyk edukacyjnych.

Zgłoszenia do olimpiady: od 4 do 29 października 2021 r.

Więcej informacji