Kategoria: Pozostałe konkursy, programy i inne przedsięwzięcia

18 października 2018

Juvenes Translatores – konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w 12. edycji konkursu Juvenes Translatores dla uczniów szkoły średniej w wieku 17 lat (urodzonych w 2001 r.). Konkurs odbędzie się 22 listopada 2018 r. Co roku w dniu konkursu ponad 3 tysiące uczniów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej tłumaczy jednostronicowy tekst z jednego z 24 języków urzędowych Unii […]

9 października 2018

Projekt „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczął VI edycję projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Hasło obecnej edycji: “Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach.” Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Polski oraz […]

9 października 2018

Konkurs na film z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości “Kto Ty Jesteś”

Filharmonia w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie filmowym organizowanym z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Do udziału zachęcamy uczniów, dla których tworzenie filmów lub animacji jest pasją. Spośród nie dłuższych niż 90 sekund etiud filmowych zgłoszonych do konkursu wyłonione zostaną najciekawsze obrazy stanowiące indywidualną interpretację odpowiedzi na pytanie „Kto Ty Jesteś?”. Konkurs […]

8 października 2018

Dzień Krajobrazu – 20 października 2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa wielkopolskiego W 2018 roku już po raz trzeci 20 października obchodzony będzie Dzień Krajobrazu, święto ustanowione z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która została poparta przez Konferencję Stron Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy. Jednym z głównych działań wpisujących się w obchody Dnia Krajobrazu jest organizacja spacerów krajobrazowych. Celem […]

8 października 2018

Program edukacyjny „Kształtowanie Przestrzeni”

Informujemy, że Izba Architektów RP rozpoczęła VI edycję programu edukacyjnego dla młodzieży w wieku od 12 do 18 lat  pt: “Kształtowanie Przestrzeni”. Jego odbiorcami będą uczniowie 7 – 8 klas szkół podstawowych oraz wszelkich szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół zawodowych – branżowych itp.). VI edycja programu obejmuje rok szkolny 2018/2019. Istnieje możliwość wyboru dowolnej opcji z tego […]

8 października 2018

Konkurs PAP i NBP – “Moja Polska”

PAP we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim realizuje projekt, mający przypomnieć inicjatywy gospodarcze, które prowadziły do rozwoju polskich miast, miasteczek i regionów, a także społeczności wiejskich. Główną osią projektu jest konkurs “Moja Polska” adresowany m.in. do młodzieży szkolnej. O nagrody pieniężne będą walczyć prace prezentujące przedsięwzięcia gospodarcze, które powstały w czasie międzywojnia i funkcjonują do […]

8 października 2018

Dziecięca Rada Programowa w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie przeprowadza rekrutację do kolejnej kadencji Dziecięcej Rady Programowej. Dziecięcą Radę Programową w Pacanowie będzie tworzył zespół dzieci z całej Polski, w wieku 7-14 lat. Na drodze rekrutacji wyłonione zostanie 12 osób. Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągnięcia i zainteresowania oraz wykazywana aktywność. Rada będzie powoływana na okres 12 miesięcy, […]

1 października 2018

Ogólnopolski Konkurs Programistyczny Hackathon Hack Heroes

Szanowni Państwo, Zachęcamy do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Programistycznym Hackathon Hack Heroes organizowanym pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji w ramach tegorocznego Tygodnia Kodowania. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich. Udział w konkursie jest bezpłatny. Na zwycięzców czeka pula nagród o łącznej wartości 10000 zł. Wszystkie informacje o konkursie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie […]