Kategoria: Pozostałe konkursy, programy i inne przedsięwzięcia

18 czerwca 2018

Konkurs na 100. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

W tym roku 27 grudnia 2018 roku obchodzimy 100. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Powstanie Wielkopolskie, bohaterski czy niepodległościowy Wielkopolan, to wydarzenie, które w sposób szczególny zapisało się w historii Polski, przyczyniając się do odrodzenia państwa polskiego po123 latach niewoli. Zwycięski zryw niepodległościowy, Powstanie Wielkopolskie zapisało się w dziejach jako ważny sukces, który zadecydował o kształcie […]

11 czerwca 2018

Projekt “Moja Europa”

Stowarzyszenie Semper Avanti, na zlecenie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce, realizuje projekt pt.„Moja Europa”. stowarzyszenie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w cyklu szkoleń. Szkolenia są bezpłatne, prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów i obejmują 3 moduły tematyczne: Moduł 1: Edukacja antydyskryminacyjna Moduł 2: Edukacja o prawach obywateli UE Moduł […]

6 czerwca 2018

Konkurs NBP “My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w konkursie grantowym na realizację przez szkoły podstawowe, gimnazja lub szkoły ponadgimnazjalne wydarzenia szkolnego pod hasłem: My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i organizacji wydarzenia szkolnego poświęconego popularyzacji największych polskich osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Pragniemy, aby innowacyjne rozwiązania, które przyczyniły […]

7 maja 2018

Eko Edukacja, Eko Rejsy, Pomoc Naturze – cykliczne zajęcia dla szkół i placówek

Fundacja Ratuj Ryby organizuje cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży, które propagują zdrowy tryb życia, podnoszą świadomość zró0wnowazonego korzystania z zasobów naturalnych oraz kształtują świadomość ekologiczną uczniów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji.

10 kwietnia 2018

Możliwość bezpłatnego zamówienia komiksów o tematyce ekonomicznej

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju zaprasza nauczycieli do bezpłatnego zamówienia komiksów ekonomicznych. Antologia zawiera komiksy wyróżnione w najnowszej edycji konkursu na komiks ekonomiczny, organizowanego. Komiksy są uzupełnieniem lekcji przedsiębiorczości, ekonomii i WOSu. Pozwalają one uczniom na głębsze zainteresowanie się tematami społeczno – ekonomicznymi i spojrzenie na te zagadnienia z innej, niezwykle przystępnej strony. Więcej informacji na […]

27 marca 2018

Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO) zgodnie z wieloletnią tradycją organizuje kolejny 11. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie (krajowy etap Europejskiego Festiwalu Science on Stage), który odbędzie się na Wydziale Fizyki UAM w dniach 21 i 22 września 2018. Do udziału w festiwalu zaproszeni są  nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, […]

1 marca 2018

Akcja „Prawa Pacjenta-dziecka w szkole”

Zapraszamy do udziału, w przygotowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, II edycji akcji edukacyjnej „Prawa Pacjenta Dziecka w szkole”. Celem projektu jest zapoznanie uczniów szkół podstawowych z prawami pacjenta oraz pogłębienie ich wiedzy w temacie profilaktyki zdrowotnej i zachowań prozdrowotnych. Głównym założeniem jest przeprowadzenie lekcji w oparciu o przygotowane scenariusze o tematyce zdrowotnej. Scenariusze lekcji powstały […]

1 lutego 2018

Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI w.”

Sejmik Województwa Wielkopolskiego organizuje w roku 2018 Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Projekt zorganizowany zostanie na zasadach obowiązujących w 2017 r. Tematem przewodnim tegorocznego projektu jest hasło: Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI wieku. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego (uczniowie klas 1-2 liceów ogólnokształcących oraz 1-3 techników). Sesja Młodzieży przewidziana jest na […]