6 września 2017

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” – wybory samorządowe organizowanym przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, w szczególności w zakresie wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu.