4 października 2017

Konkurs Historyczny Patria Nostra

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w III edycji Konkursu Historycznego.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu animacji komputerowej dotyczącej najważniejszych wydarzeń historycznych. Prawidłowe wykonanie tematycznej animacji komputerowej wymaga wiedzy z historii, informatyki oraz umiejętności plastycznych. Uczestnikami konkursu powinny być 3-osobowe zespoły uczniów. Każda szkoła może wystawić jeden 3-osobowy zespół uczniów.
Prace konkursowe będą emitowane na telebimach reklamowych w polskich miastach.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.