27 lutego 2018

Oferta edukacyjna Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną jaką przygotowało Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Oferta edukacyjna adresowana do przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkolnej, studentów oraz do rodzin i seniorów.

Wśród proponowanych tematów są zarówno te bezpośrednio powiązane z podstawą programową: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, wygaszanych gimnazjalnych i szkołach średnich, jak również te wykraczające poza nią. Proponowane zajęcia dostosowane są do wieku uczestników.

Prosimy o zapoznanie się z ofertą zajęć edukacyjnych, regulaminem i kartą zgłoszenia na stronie internetowej Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.