8 marca 2018

CEMS Chance – projekt edukacyjny dla młodzieży

CEMS Chance to innowacyjny projekt skierowany do wszystkich uczniów klas III gimnazjum oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatywa ma na celu pomoc młodym ludziom w podjęciu decyzji edukacyjnych i zaplanowaniu ścieżki zawodowej. Uczestnicy, mający z różnych przyczyn utrudniony start w dorosłe życie, często nie są świadomi szans, jakie daje im los.

Dwa razy do roku (w maju i grudniu) odbywa się 4-dniowa konferencja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Cykl warsztatów, szkoleń i paneli dyskusyjnych przybliża Uczestnikom metody osobistego doskonalenia się, poznawania samego siebie, czy planowania własnej przyszłości. Diagnoza predyspozycji zawodowych, budowanie ścieżki kariery, klockonomia (warsztaty ekonomiczne) oraz doskonalenie umiejętności miękkich to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas poprzednich edycji CEMS Chance. Jako organizatorzy staramy się, aby projekt wzbogacił Uczestników nie tylko o dodatkową wiedzę, ale i niezapomniane wrażenia. Z tego względu nieodłączną jego częścią są wizyty w atrakcyjnych galeriach, muzeach, parkach naukowych oraz centrach rozrywki.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Organizatorem projektu są członkowie CEMS Club Warszawa – organizacji studenckiej działającej przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Koordynatorem projektu jest Piotr Stawowy, tel. 795 068 258, e-mail: p.stawowy97@gmail.com.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.