2 maja 2018

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła

Panie, Panowie
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych

Świętokrzyski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła.

Konkurs z inicjatywy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach dotychczas był realizowany w wymiarze wojewódzkim. Cieszył się dużym uznaniem w środowisku lokalnym, co stanowi przesłankę do nadania mu charakteru ogólnopolskiego. Celem Konkursu jest promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe w kraju.

Konkurs przeznaczony jest dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół branżowych, szkół zawodowych, techników, liceów).

Honorowy Patronat nad realizowaną inicjatywą sprawują: Minister Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska
oraz Wojewoda Świętokrzyski – Pani Agata Wojtyszek.

W pierwszym etapie Konkursu w terminie do 10 maja 2018 r. szkoły i placówki oświatowe przesyłają formularze zgłoszeniowe (Załącznik nr 1 do Regulaminu) – decyduje data wpływu, na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 26-516 Kielce.

Kuratorium Oświaty w danym województwie dokonuje weryfikacji otrzymanej dokumentacji, a następnie w terminie do 14 maja 2018 r. przesyła formularze zgłoszeniowe (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz zbiorcze zestawienie zakwalifikowanych szkół i placówek oświatowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu) na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Lista zakwalifikowanych szkół i placówek oświatowych zostanie opublikowana na stronie www.targikielce.pl w terminie do 18 maja 2018 r.

Zakwalifikowane do Konkursu szkoły i placówki oświatowe w terminie do 16 lipca 2018 r. przesyłają do oceny Komisji Konkursowej zadanie konkursowe, którego szczegóły opisane są w załączonym Regulaminie.

Lista nominowanych szkół i placówek oświatowych zostanie opublikowana na stronie www.targikielce.pl w terminie do 17 września 2018 r.

Zgodnie z przyjętą formułą Ogólnopolskiego Konkursu Laur Michała Anioła wszystkie nominowane przez Komisję Konkursową szkoły i placówki oświatowe otrzymają prawo do tytułu Nominowany do nagrody Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła.

W skali kraju przyznanych zostanie 48 nominacji – po trzy nominacje w każdym województwie.

Więcej informacji oraz załączniki znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.