8 października 2018

Dzień Krajobrazu – 20 października 2018 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa wielkopolskiego

W 2018 roku już po raz trzeci 20 października obchodzony będzie Dzień Krajobrazu, święto ustanowione z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która została poparta przez Konferencję Stron Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy.

Jednym z głównych działań wpisujących się w obchody Dnia Krajobrazu jest organizacja spacerów krajobrazowych. Celem spacerów krajobrazowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zwraca się z prośbą o przekazanie informacji na temat planowanych wydarzeń z okazji obchodów Dnia Krajobrazu, w szczególności organizacji spacerów krajobrazowych.

Szczegółowe informacje na temat Dnia Krajobrazu oraz tabela w wersji edytowalnej stanowiąca sprawozdanie z organizacji spaceru krajobrazowego znajdują się na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.