9 października 2018

Konkurs na film z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości “Kto Ty Jesteś”

Filharmonia w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie filmowym organizowanym z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Do udziału zachęcamy uczniów, dla których tworzenie filmów lub animacji jest pasją.

Spośród nie dłuższych niż 90 sekund etiud filmowych zgłoszonych do konkursu wyłonione zostaną najciekawsze obrazy stanowiące indywidualną interpretację odpowiedzi na pytanie „Kto Ty Jesteś?”. Konkurs kierowany jest zarówno do profesjonalistów zajmujących się sztuką filmową, jak i amatorów oraz osób stawiających swoje pierwsze kroki w tworzeniu obrazów audio-wizualnych. W konkursie nie ma ograniczeń wiekowych.

W ramach konkursu zostaną wyłonieni dwaj laureaci – jednego z nich wyłoni jury, drugi natomiast zostanie wybrany w drodze głosowania publiczności na platformie YouTube. Prace konkursowe można zgłaszać do 4 listopada 2018 r.