6 listopada 2018

Konkurs historyczny Patria Nostra

Fundacja Konkursu Patria Nostra ogłasza międzynarodową IV edycję Konkursu Historycznego Patria Nostra.

Celem Konkursu Patria Nostra jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej, budowa społeczeństwa obywatelskiego. Udział w konkursie polskiej młodzieży z zagranicy sprzyja integracji i tworzeniu poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

Konkurs ma charakter międzynarodowy. Jest adresowany do młodzieży szkolnej klas VII i  VIII szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych (kl. II i III gimnazjum, liceum, technikum) z Mazowsza, Małopolski i Wielkopolski oraz młodzieży z: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Europy zachodniej i USA.

Tematy przewodnie IV Edycji Konkursu są związane z budową niepodległego państwa polskiego po 1918 roku,  jednakże w ramach konkursu wykonane zostaną prace dotyczące wszystkich okresów historii naszego kraju.

Więcej o konkursie na stronie internetowej http://konkurs-patrianostra.pl

Załączniki

Plakat
Data: 2018-11-06, rozmiar: 3 MB