7 listopada 2018

Konkurs w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „GAZ ZIEMNY — PEWNIE I BEZPIECZNIE”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, których zadaniem jest przygotowanie jako klasa wspólnej pracy – komiksu. Motywem przewodnim pracy powinno być bezpieczne użytkowanie gazu ziemnego. Technika i formuła przygotowania komiksów jest dowolna.

Każda szkoła podstawowa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę klas, jednak przy założeniu, że jedna klasa przygotowuje maksymalnie jedną pracę konkursową.

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie od 29 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r. na adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa z dopiskiem: Konkurs w ramach kampanii „Gaz ziemny – pewnie i bezpiecznie”.  Do pracy konkursowej należy dołączyć Kartę zgłoszeniową oraz Oświadczenie autorów prac – wzory dostępne są na stronie internetowej kampanii.

Szczegółowe informacje związane z konkursem, w tym regulamin  znajdują się na stronie internetowej.