21 listopada 2018

Ogólnopolski Konkurs “Myśli Jana Pawła II”

Ogólnopolski konkurs „Myśli Jana Pawła II” jest konkursem tematycznym dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

Hasło przewodnie konkursu w roku szkolnym 2018/2019 brzmi „Jesteście moją nadzieją”.

Konkurs organizuje Podlaski Kurator Oświaty we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Stowarzyszeniem Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku oraz Podlaską Rodziną Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku.

Ogólnopolski konkurs „Myśli Jana Pawła II” przybliża wartości zawarte w nauczaniu Świętego Jana Pawła II. Ma na celu ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości oraz kształtowanie świadomości i postaw młodzieży.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu „Myśli Jana Pawła II” i serdecznie zapraszamy do udziału.

Do organizacji konkursu przystąpił Wielkopolski Kurator Oświaty.

Koordynatorem Konkursu w Wielkopolsce jest pani Danuta Bartosik, Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie, ul. Kościelna 15, 62-650 Kłodawa, Klodawa1@wp.pl , www.gim1klodawa.pl , tel. 63 2730380.

Załączniki