4 kwietnia 2019

Ogólnopolski konkurs „Kolejowe ABC – Ruszaj w podróż po nagrody”

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi działania promujące bezpieczeństwo oraz właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów i uczestników ruchu. Jednym z takich działań jest ogólnopolski projekt pn. „Kampania Kolejowe ABC” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców.

W ramach „Kampanii Kolejowe ABC” prowadzone są zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie gmin, w których doszło do niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowo‐drogowych czy tzw. dzikich przejściach.

W celu rozszerzenia działań edukacyjnych w ramach projektu powstała gra na urządzenia mobilne „Kolejowe ABC”. Jest to aplikacja, która w interaktywny sposób bawi i w przyjemny sposób uczy zasad bezpieczeństwa oraz prawidłowego zachowania na terenach kolejowych. Można ją pobrać bezpłatnie ze sklepu App Store lub Google Play.

Korzystając z rosnącego zainteresowania aplikacją i chcąc zainteresować bezpieczeństwem na obszarach kolejowych jeszcze większą liczbę dzieci, Urząd Transportu Kolejowego zorganizował konkurs „Kolejowe ABC – Ruszaj w podróż po nagrody”. Jest on skierowany do uczniów wszystkich szkół podstawowych z klas IV‐VI z całej Polski.

Przedmiotem konkursu jest zebranie jak największej liczby punktów w aplikacji. Podczas rejestracji uczestnik powinien podać nazwę szkoły oraz klasy, do której uczęszcza – w ten sposób zostanie do niej przypisany, co da mu możliwość zdobywania punktów na rzecz swojej klasy. Konkurs wygra klasa, która otrzyma największą liczbę punktów.

Konkurs trwa od 2 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej www.kolejoweabc.pl najpóźniej do 24 kwietnia 2019 r. Zgłoszenie do konkursu oraz uczestnictwo w nim jest dobrowolne i bezpłatne.

Szczegółowe informacje: https://kolejoweabc.pl/konkurs